main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

4/3/11, Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Χανιά,  02 / 03 /2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                    Αρ.πρωτ.  13243

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41681, Fax: 2821341679

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Την 5267/31-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

    6.   Την υπ’ αρ.38/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ που αποτελεί  τα 3/12 ( τρία δωδεκατημόρια ) του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-6699.001  για προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων.

    7.   Το υπ’ αριθμ. 6908/03-02-2011 αίτημα του Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

       Α) Τη διενέργεια προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια της 5267/31-01-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνολικά 71 (εβδομήντα ένα) τεμάχια, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, προϋπολογισμού 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

  Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (όπως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη    

Εισήγηση).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Κατάθεση προσφορών , στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, σε κλειστό φάκελο, έως την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2010 στις 12.00π.μ., με την ένδειξη «Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για προμήθεια σφραγίδων Κ.Ε.Π.»