main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

7/11/2011, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

    3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 10.000,00 € στον ΚΑ 10-6266.007 για την Συντήρηση και επισκευή Wifi-Hotspot.

    6.   Την υπ’ αρ. 624/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-6266.007 για την Συντήρηση και επισκευή Wifi-Hotspot.

    7.   Την υπ’ αρ. 91092/1-11-2011 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης / παραμετροποίησης ασύρματων κόμβων Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, προϋπολογισμού 8.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

 Τεχνική Περιγραφή

Το ασύρματο δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας διαθέτει συνολικά 22 αναμεταδότες wifi οι οποίοι λόγω κυρίως παλαιότητας παρουσιάζουν εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία τους καθιστώντας τμήμα του δικτύου μη λειτουργικό. Είναι απαραίτητη η επιδιόρθωση / αντικατάσταση κόμβων του ασύρματου δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi) της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων καθώς και η παραμετροποίηση του εξοπλισμού προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

 Στις εργασίες περιλαμβάνονται αναλυτικότερα:

Αντικατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικού εξοπλισμού (κόμβων ασύρματης πρόσβασης wi-fi)

 • Κόμβος Δημοτικού Σχολείου Γαλατά (Mikrotik Routerboard 800, Mikrotik Routerboard 604)
 • Κόμβος Παλαιού Δημαρχείου Γαλατά (Mikrotik Routerboard 800, Mikrotik Routerboard 604)
 • Κόμβος Γυμνασίου Δαράτσου (Mikrotik Routerboard 800, Mikrotik Routerboard 604)
 • Κόμβος Γυμναστήριο Σταλού (Mikrotik Routerboard 800, Mikrotik Routerboard 604)
 • Κόμβος Γυμναστήριο Δαράτσου (Mikrotik Routerboard 800, Mikrotik Routerboard 604)

 Εργασίες επισκευής / παραμετροποίησης επιμέρους κόμβων ασύρματης πρόσβασης wi-fi

 • Δημαρχείο Γαλατά
 • Σχολείο Γαλατά
 • Παλαιό Δημαρχείο Γαλατά
 • Βρεφονηπιακός Γαλατά 1
 • Βρεφονηπιακός Γαλατά 2
 • Νηπιαγωγείο Γαλατά #1
 • Νηπιαγωγείο Γαλατά #2
 • Γυμνάσιο Δαράτσου
 • Κοινοτικό Κατάστημα Δαράτσου
 • Γυμναστήριο Δαράτσου
 • Νηπιαγωγείο Δαράτσου #1
 • Νηπιαγωγείο Δαράτσου #2
 • Bowling Δαράτσου
 • Γυμναστήριο Σταλού
 • Αναμεταδότης Αγ. Μαρίνας
 • Νηπιαγωγείο Αγ. Μαρίνας
 • ΚΕΠ Αγ. Μαρίνας
 • Hotel ISIDA

 Εργασίες μεταφοράς και παραμετροποίησης επιμέρους κόμβων ασύρματης πρόσβασης wi-fi

 • Δημοτικό Αγ. Μαρίνας
 • Ιατρείο Σταλού
 • Πολιτιστικό Κέντρο Δαράτσου
 • Δεξαμενή Σταλού

 Οι εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας του δικτύου διάρκειας ενός έτους.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «Εργασίες συντήρησης / παραμετροποίησης ασύρματων κόμβων Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, με απευθείας ανάθεση».

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά

logo imageσυμβαίνει

#xmasChania - Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων: Στις 8/12 Δηλώσεις συμμετοχής
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 08/12/2021
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 8/12/2021
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Αναπηρία (3 έως 11/12): Από τον Δήμο Χανίων & Συλλόγους υποστήριξης ΑμεΑ
#XmasChania - Χριστουγεννιάτικες δράσεις για παδιά κατά την εορταστική περίοδο: Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παράταση της Έκθεσης Αρχειακού Υλικού, «εύμορφος πόλις ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ»: Έως 05/12/2021
«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων