main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

11/08/2011, Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ατμών υδραργύρου 125w, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-7135.008  για την προμήθεια Φ/Σ Υδραργύρου

    6.   Την υπ’ αρ 383/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.008 για την προμήθεια Φ/Σ Υδραργύρου.

    7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9.Τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου Χανίων που     επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια προμήθειας φωτιστικών σωμάτων κατάλληλων για τοποθέτηση λαμπτήρων ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W, προϋπολογισμού 14.981,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

 

    Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο αρχείο «Τεχνική προδιαγραφή φωτιστικού σώματος υδραργύρου 2011»

 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός αναφέρεται στο αρχείο «Προϋπολογισμός φωτιστικού σώματος υδραργύρου 2011»

 

 Απαίτηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού: Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί    με την προσφορά.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων,    Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 19 Αυγούστου 2011 και μεχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια: φωτιστικών σωμάτων ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W.