main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

23/05/2011, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Δίκτυα ομβρίων βασικών οδών πόλεως Χανίων"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Δίκτυα ομβρίων βασικών οδών πόλεως Χανίων (Μελετίου Μεταξάκη, Γερασίμου Παρδάλη, Ελευθ. Βενιζέλου», με προϋπολογισμό 738.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που βρίσκεται στο Πιθάρι Ακρωτηρίου (Πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου), μέχρι την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2011. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 40 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28210-36220, FAX επικοινωνίας 28210-36288. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Μαρία Ζουρίδη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του N 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Υδραυλικών έργων 1ης τάξης και έργων Οδοποιίας Α2 τάξης και άνω. β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον τέτοιοι τηρούνται στις χώρες τους, σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Κοινοπραξίες των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, υπό τους όρους που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.887,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χανίων. 8. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΔΕΥΑΧ

logo imageσυμβαίνει

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 17/6/2021
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021