main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

26/10/2011, Έκδοση του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» 2011, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Την υπ’ αρ.  133/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση έκδοσης του ετήσιου τόμου «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ»
    6.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 στον Κ.Α. 10-6611.005 του οποίου προβλέπεται πίστωση  15.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αρ 790/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00  € για την κάλυψη της δαπάνης.
    8.   Την υπ’ αριθμ. 89688/26-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητικών
    9.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
   10.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έκδοση του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» 2011, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η έκδοση πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και όρους :

 • Τιμή ανά τυπογραφικό (16σέλιδο)
 • Σελίδες: Μέχρι 20 τυπογραφικά δεκαεξασέλιδα
 • Διαστάσεις σελίδας: 17,5x25 cm περίπου
 • Χαρτί εσωτερικό: Σαμουά 100 γρ. με δίχρωμη εκτύπωση
 • Εξώφυλλο: σκληρό 240 γρ., τετράχρωμο
 • Αντίτυπα: 1500 τεμ.
 • Ανάτυπα: 50 τεμ. με έξτρα εξώφυλλο, δίχρωμο για κάθε εργασία συγγραφέα
 • Χρόνος Παράδοσης: 25 Νοεμβρίου 2011
 • Την επιμέλεια και τις διορθώσεις του τόμου θα έχει επιμελητής που έχει οριστεί από το Δήμο (κ. Σημανδηράκη Ζαχαρένια) και για την οποίο το τυπογραφείο είναι υποχρεωμένο, για όσο διάστημα απαιτηθεί (το ανώτερο 12-15 ημέρες), να καλύψει τη φυσική της παρουσία.
 • Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν, την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή των πρότυπων εξασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση (ISO).
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας η προμηθεύτρια εταιρεία υπόκειται στις κατά το νόμο ρήτρες.
 • Σε περίπτωση που ο εκδοθησόμενος τόμος δε θα ανταποκρίνεται στις τεθείσες προδιαγραφές, τα αντίτυπα δεν θα παραληφθούν από το Δήμο και η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται για την σωστή επανέκδοση του τόμου.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Έκδοση του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» 2011, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

 

logo imageσυμβαίνει

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 17/6/2021
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021