main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

06/07/2011, Προμήθεια δεκτών τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας

Προμήθεια δεκτών τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (δέκτες υπερήχων TASS) Δημοτικού Φωτισμού του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών Θεμάτων, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
 4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 5.     5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 4.000,00 € στον ΚΑ 20-7135.004 για την Προμήθεια δεκτών υπερήχων TASS δημοτικού φωτισμού.
 6.     6.   Την υπ’ αρ. 281/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.004 για την Προμήθεια δεκτών υπερήχων TASS δημοτικού φωτισμού.
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 56602/04-07-2011 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών θεμάτων.
 8.     8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια προμήθειας δεκτών τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (δέκτες υπερήχων TASS) Δημοτικού Φωτισμού (μονάδες 29) του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών θεμάτων, προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

 

 • Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας, συμβατός με τις απαιτήσεις κεντρικής διαχείρισης της Δ.Ε.Η., για την μεταφορά εντολών στο υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο.
 • Τάση λειτουργίας 230V (-20%.....+15%)
 • Συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz, 60 Hz (-2%......+2%)
 • Ενδεικτική ισχύ κατανάλωσης ενέργειας 1,2 w στα 230V
 • Εύρος συχνοτήτων ελέγχου ρυθμιζόμενο 10 Hz ….2000 Hz
 • Ευαισθησίας 0,55 V rms εώς 1,21 V rms
 • Περίβλημα μονοκόμματο, αυτοσβενόμενο, σφραγισμένο, ανακυκλώσιμο
 • Κλάση προστασίας ΙΡ 52
 • Ονομαστική τάση θραύσης διακοπτών
 • Δοκιμή αντοχής τάσεως σύμφωνα με το IEC 62052-21 Ed. 1.0
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος

 

Απαίτηση του Τμήματος να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 12 Ιουλίου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια δεκτών τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (δέκτες υπερήχων TASS) Δημοτικού Φωτισμού».

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Τεχνικά Έργα

logo imageσυμβαίνει

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 17/6/2021
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021