main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

21/12/2011, Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων πυρόσβεσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 6.000,00 € στον Κ.Α. 35-7131.002 για την Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων πυρόσβεσης.

    6.   Την υπ’ αρ. 968/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α.35-7131.002 για την Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων πυρόσβεσης.

    7.   Την υπ’ αρ. 104098/14-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    8.   Τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

    9.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων και  μηχανημάτων πυρόσβεσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνονται στο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων πυρόσβεσης».

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ