main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/12/2011, Προμήθεια δύο μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

 

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7135.002  για «Λοιπό εξοπλισμό». 
    6.   Την υπ΄αριθμ. 817/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 7.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 101360/05-12-2011 Εισήγηση του Ταμείου.
    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

        Τη διενέργεια προμήθειας δύο μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Οι μηχανές, που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ταμείων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια δύο μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στην «Προμήθεια δύο (2) μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων» που θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Δημοτικού Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι όμοια, πρόσφατης, όχι πέραν του τρέχοντος έτους κατασκευής, να είναι σχεδιασμένα για βαριά χρήση, να μην απαιτούν συχνό καθάρισμα και να έχουν τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

  1. Να είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον έλεγχο της πλαστότητας των ευρώ.
  2. Να διαθέτουν 2 εξόδους χαρτονομισμάτων (1+ Reject).
  3. Να έχουν δυνατότητα καταμέτρησης και μικτών αξιών.
  4. Να έχουν πορτάκι ασφαλείας κατά την καταμέτρηση των χαρτονομισμάτων.
  5. Να φέρουν σήμανση CE.

 

 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, τουλάχιστον δύο (2) ετών.

 

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά

logo imageσυμβαίνει

Δωρεάν διανομή ειδών Παντοπωλείου σε δικαιούχους Προγράμματος ΤΕΒΑ /FEAD
Ξεκινούν οι εγγραφές για την Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση του Δήμου Χανίων στον Καλαθά
Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 24/6
“ΚΟΙΤΑ ΤΟΥΣ”: Θεατρική Παράσταση στις 30/6 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών από το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
Εκδηλώσεις για τα 200 χρονιά από την Επανάσταση του 1821 στην Κοινότητα Μουρνιών: Στις 23/6
Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021