main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

8/11/2011, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00 € στον ΚΑ 30-6699.010 για την Προμήθεια υλικών για διαγραμμίσεις και συναφή.

    6.   Την υπ’ αρ. 718/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 30-6699.010 για την Προμήθεια υλικών για διαγραμμίσεις και συναφή.

    7.   Την υπ’ αρ. 83891/04-10-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών διαγραμμίσεων - οριοθετήσεων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 14.976,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

 ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

  1. Χρώμα διαγραμμίσεων υψηλής ποιότητας που βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη …………………………………………………………………….............................................................…. κιλά 2.300
  2. Υαλοσφαιρίδια – χάντρες διαγραμμίσεων ανταποκρινόμενα πλήρως στους κανονισμούς ΕΝ τα οποία διαθέτουν και τα σχετικά πιστοποιητικά ………………………………………………………………………………... κιλά 170
  3. Διαλυτικό νίτρου Α’ ποιότητας ………………….............................................……………….……….λίτρα 170

 ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ

1. Οριοδείκτες κυκλοφορίας υψηλής αντοχής (ελαστικό κολωνάκι) επαναφερόμενοι:

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Περιγραφή: Κατασκευάζονται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη) ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα ζημιάς στα οχήματα που θα συγκρουστούν σε αυτό. Η ελαστικότητα του καθώς και η ενιαία (σώμα & βάση) κυλινδρική κατασκευή του, το κάνει πρακτικά άθραυστο κατά την σύγκρουση (απεριόριστες κάμψεις). Το ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Χαρακτηριστικά – Τοποθέτηση: Η ενιαία κυλινδρική κατασκευή του είναι 45 εκατοστά ύψος και διάμετρος 80mm περίπου και φέρει ειδική εύκαμπτη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, ώστε σε συνδυασμό με το έντονο πορτοκαλί χρώμα του να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα του μέρα και νύχτα. Η βάση του φέρει οπές για σταθερή στήριξη στο έδαφος με χρήση μεταλλικών βυσμάτων

 

Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος και απαίτηση της υπηρεσίας να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά………………..........……τεμάχια 200

 

 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει προσφορά σε όλα τα υλικά της ομάδας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος των υλικών της ομάδας.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας.

Αναλυτικά οι τιμές ανά ομάδα αναφέρονται στον Προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύει την παρούσα.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων - οριοθετήσεων».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Τεχνικά Έργα

logo imageσυμβαίνει

Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 12 & 13/5/2021 στο Πάρκο των Αγ. Αποστόλων: Από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: Την Τετάρτη 12/05/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων