main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

8/11/2011, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00 € στον ΚΑ 30-6699.010 για την Προμήθεια υλικών για διαγραμμίσεις και συναφή.

    6.   Την υπ’ αρ. 718/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 30-6699.010 για την Προμήθεια υλικών για διαγραμμίσεις και συναφή.

    7.   Την υπ’ αρ. 83891/04-10-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών διαγραμμίσεων - οριοθετήσεων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 14.976,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

 ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

  1. Χρώμα διαγραμμίσεων υψηλής ποιότητας που βασίζεται σε ακρυλική ρητίνη …………………………………………………………………….............................................................…. κιλά 2.300
  2. Υαλοσφαιρίδια – χάντρες διαγραμμίσεων ανταποκρινόμενα πλήρως στους κανονισμούς ΕΝ τα οποία διαθέτουν και τα σχετικά πιστοποιητικά ………………………………………………………………………………... κιλά 170
  3. Διαλυτικό νίτρου Α’ ποιότητας ………………….............................................……………….……….λίτρα 170

 ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ

1. Οριοδείκτες κυκλοφορίας υψηλής αντοχής (ελαστικό κολωνάκι) επαναφερόμενοι:

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Περιγραφή: Κατασκευάζονται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη) ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα ζημιάς στα οχήματα που θα συγκρουστούν σε αυτό. Η ελαστικότητα του καθώς και η ενιαία (σώμα & βάση) κυλινδρική κατασκευή του, το κάνει πρακτικά άθραυστο κατά την σύγκρουση (απεριόριστες κάμψεις). Το ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Χαρακτηριστικά – Τοποθέτηση: Η ενιαία κυλινδρική κατασκευή του είναι 45 εκατοστά ύψος και διάμετρος 80mm περίπου και φέρει ειδική εύκαμπτη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, ώστε σε συνδυασμό με το έντονο πορτοκαλί χρώμα του να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα του μέρα και νύχτα. Η βάση του φέρει οπές για σταθερή στήριξη στο έδαφος με χρήση μεταλλικών βυσμάτων

 

Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος και απαίτηση της υπηρεσίας να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά………………..........……τεμάχια 200

 

 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει προσφορά σε όλα τα υλικά της ομάδας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος των υλικών της ομάδας.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας.

Αναλυτικά οι τιμές ανά ομάδα αναφέρονται στον Προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύει την παρούσα.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων - οριοθετήσεων».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Τεχνικά Έργα

logo imageσυμβαίνει

#xmasChania - Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων: Στις 8/12 Δηλώσεις συμμετοχής
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 08/12/2021
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 8/12/2021
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Αναπηρία (3 έως 11/12): Από τον Δήμο Χανίων & Συλλόγους υποστήριξης ΑμεΑ
#XmasChania - Χριστουγεννιάτικες δράσεις για παδιά κατά την εορταστική περίοδο: Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παράταση της Έκθεσης Αρχειακού Υλικού, «εύμορφος πόλις ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ»: Έως 05/12/2021
«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων