main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

21/10/2011, Προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης, με απευθείας ανάθεση

                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 9.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.003  για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης.

    6.  Την υπ’ αρ 381/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.003 για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης.

    7.  Την υπ’αρ. 80747-22/09/2011 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού φωτεινής σηματοδότησης- οδοσήμανσης κυκλοφοριακών θεμάτων.

    8.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    9.  Τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού φωτεινής σηματοδότησης-οδοσήμανσης κυκλοφοριακών θεμάτων του  Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια προμήθειας υλικών φωτεινής σηματοδότησης και απαραιτήτων συμπληρωματικών εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των νέων και παλαιών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο αρχειο"Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών φωτεινής σηματοδότησης"

 

Ο Αναλυτικός Προυπολογισμός περιλαμβάνεται στο αρχείο "Προυπολογισμός υλικών φωτεινής σηματοδότησης"

 

 

Τα εν λόγω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων. 

Απαίτηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού: Να προσκομιστεί δείγμα των προϊόντων μαζί   με την προσφορά.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης».

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Τεχνικά Έργα