main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

18/6/09,Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο μηνών στο Δήμο Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 3146/2003

 Έχοντας υπόψη:

 1.     Την 300/2009 & 343/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορούν στην πρόσληψη Οκτώ εργατών  ΥΕ και δύο οδηγών ΔΕ για την πυρασφάλεια και τη δασοπροστασία.

2.     Την υπ'' αριθμ. 5225+4012/16-6-2009 Εγκριτική Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης

3.     Το γεγονός ότι ενόψει του Καλοκαιριού  υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη πυρασφάλεια και τη δασοπροστασία

4.     Το Ν. 3146/2003

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 

6.     Το αρθρ. 206 του Ν. 3584/2007

7.     Τον Οργανισμό του Δήμου Χανίων   

8.     Την 22/2009  Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

                                               Ανακοινώνει

Την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο μήνες α) 8 ατόμων κλάδου ΥΕ εργατών και β) δύο οδηγών ΔΕ   

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες

2 Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 

3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) του Ν. 3584/2007

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κυδωνίας αριθ 29 και ειδικότερα στην υπηρεσία   τμήμα προσωπικού,  αρμόδια (κ Σακελλαρίου Χριστίνα) εντός  προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δηλαδή έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου  2009.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 1.     Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2.     Α)  Για τους υποψήφιους του κλάδου ΥΕ εργατών: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970

 2. Β) Για τους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ οδηγών

1 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και

- Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν.346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄)ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2.Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται η πλήρωση με :

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και 

-Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται η πλήρωση με :

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και 

-Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                               ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ

 

#Προσλήψεις