main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

02/04/2013. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑΧ

Περίληψη ανακοίνωσης υπ'' αριθμ. ΣΟΧ  1/2013 (αρ. πρωτ. 1153/13-03-2013) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ) έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Το άρθρο 2 παρ. 3 της  Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/31-12-2012). 5. Την υπ’ αριθμ. 133/17-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 6. Το με αριθμ. πρωτ. 8940/27-7-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, περί διαβιβάσεως της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2012, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 7. Την υπ'' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει. 8. Τo με αριθμ. πρωτ. οικ. 44931/29.11.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 9. Τις υπ΄ αριθμ. 213/7-12-2012 (σε ορθή επανάληψη) και 50/7-3-2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 10. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 720/τ.Β’/29-4-2011 συγχώνευσης των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και Ακρωτηρίου, τα ΦΕΚ 984/τ.Β’/30-6-2010 και 1325/τ.Β΄/21-9-2005 των Ο.Ε.Υ. τους αντίστοιχα και το υπ’ αριθμ. 158/15-1-2013 έγγραφο της νυν Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, περί κενών θέσεων. 11. Τα υπ’ αριθμ. 6204/6-12-2012, 193/17-1-2013 και 761/19-2-2013 έγγραφα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού. 12. Το υπ’ αριθμ. 1176/14-3-2013 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Αναλυτικά η προκήρυξη