Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
\"random

e-Proclamations - Σύστημα Διαχείρισης Διακηρύξεων Δήμου Χανίων

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
2/2021
14/04/2021
16/04/2021,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“Συντήρηση και επισκευή κτιριακών συγκροτημάτων ΔΟΚΟΙΠΠ”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11/05/2021 11/05/2021 11/07/2021
1/2021
03/03/2021
03/03/2021,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:“ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ”
Προϋπολογισμός: 806.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/03/2021 23/03/2021 30/05/2021
22/02/2021,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ”ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ” Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/02/2022

18/12/2020
21/12/2020,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ" Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25/01/2021 25/03/2021
19/2020
05/11/2020
09/11/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 "
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/12/2020 01/12/2020 14/12/2020
22/10/2020,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/11/2020
22/10/2020,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ”. Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/11/2020
18/2020 09/10/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/10/2020 22/12/2020
17/2020 05/10/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”
Προϋπολογισμός: 1.020.520,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 28/10/2020 22/10/2020 28/11/2020
16/2020 25/09/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Τίτλος έργου: ”Επισκευές - Συντηρήσεις Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων (2020)”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15/10/2020 15/11/2020