Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
\"random

e-Proclamations - Σύστημα Διαχείρισης Διακηρύξεων Δήμου Χανίων

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
20/07/2020,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “Έργο αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Χανίων μετά από πλημμυρικές καταστροφές έτους 2017”. Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20/08/2020
09/07/2020,ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων 30/07/2020 27/07/2020 30/08/2020
11/2020 24/06/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΘΕΡΙΣΟΥ & ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2020”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 09/07/2020 09/08/2020
9/2020 24/06/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2020”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 07/07/2020 07/08/2020
8/2020 24/06/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ-ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019”
Προϋπολογισμός: 600.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10/07/2020 06/07/2020
22/06/2020,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/07/2020
7/2020 17/16/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ & ΚΕΡΑΜΙΩΝ 2020”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2020 30/06/2020 30/07/2020
15/06/2020,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΘΕΡΙΣΟΥ & ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2020” Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16/07/2020
6/2020
28/05/2020
29/05/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:“ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ- ΧΡΗΣΗ 2020”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16/06/2020 16/07/2020
1/2020
14/04/2020
21/04/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Χανίων από πλημμυρικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019
Προϋπολογισμός: 800.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15/05/2020 08/05/2020 15/06/2020