Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Παρουσίαση Βιβλίου για το Ελαιόλαδο - Μάθημα Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου, Παρουσίαση Τοπικών Ελαιολάδων


Παρουσίαση Βιβλίου για το Ελαιόλαδο - Μάθημα Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου

Παρουσίαση Τοπικών Ελαιολάδων

Οργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, Μεσογεια-

κό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων