Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Ιος της τριστετσας των εσπεριδοειδών – παρουσία, ταυτοποίηση, εμπειρία & προοπτικές στη Κρήτη, Ελλάδα & Μεσόγειο


Η συχνά ανεξέλεγκτη μετακίνηση μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού καθίσταται υπεύθυνη για την εισαγωγή και διασπορά φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών σε χώρες της ΕΕ και τη φυτοϋγιειονομική υποβάθμιση διαφόρων οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών. Η εναρμόνιση των χωρών μελών με φυτοϋγιειονομικές πολιτικές της ΕΕ στο πολ/κό υλικό και τη δυνατότητα διάγνωσης φυτοπαθογόνων ιών καραντίνας αποτελεί αναγκαιότητα.

Στα πλαίσια του Έργου «Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με έμφαση στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαΐκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας για την παρουσία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (βελτιστοποίηση μεθόδων ανίχνευσης του ιού) καθώς και τα αποτελέσματα της παρουσίας του παθογόνου στην Κρήτη, Ελλάδα και Μεσόγειο.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2011 στις 10:00 πμ στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Μακεδονίας 1, περιοχή Αγροκήπιο, Χανιά και θα διαρκέσει περίπου 4 ώρες. Θα χαρούμε πολύ να παραβρεθείτε στην Ημερίδα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email ή τηλέφωνο έως τις 08/04/2011 για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας.

Πρόγραμμα Ημερίδας