Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση για τα Special Olympics


Εκδήλωση για τα Special Olympics


Στελέχη του Προγράμματος Εθελοντισμού και του
Προγράμματος “HOST TOWN” των Special Olympics
2011 θα επισκεφθούν τα Χανιά, αύριο Σάββατο, με
σκοπό να ενημερώσουν το σώμα των Εθελοντών Χανιωτών
για τη δράση που θα υλοποιήσει ο Νομός μας, ως τόπος
που θα φιλοξενήσει 500 αθλητές και συνοδούς -προπονητές
των Special Olympics- Athens 2011, από τη Δευτέρα 20 Ιου-
νίου έως και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011.
Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων α-
ναφέρεται ότι:
“τη φιλοξενία αυτή έχουν προσφέρει δωρεάν ξενοδο-
χεία του Νομού” και σημειώνεται πως “η εκδήλωση-ενημέ-
ρωση θα γίνει αύριο Σάββατο στις 16:30, στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χα-
νίων και το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκπαίδευση Εθελοντών Τοπικής Οργανωτικής Επιτρο-
πής «Πόλις Αμφιτρύων»
Σάββατο 4 Ιουνίου
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (4ος όρο-
φος), ώρα 16:30
16:30 - 17:00 Προσέλευση – Εγγραφές
Έναρξη
Καλωσόρισμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και
Πρόεδρο της ΤΟΕ Χανίων «Πόλις Αμφιτρύων», κ. Απόστο-
λο Βουλγαράκη
17:10 Γνωριμία με τα Special Olympics
Κατανόηση της Διανοητικής Αναπηρίας
Έλσα Πιτσάκη, Τομεάρχης Εξυπηρέτησης Προγράμμα-
τος Εθελοντισμού ΑΘΗΝΑ 2011
17:40 (Βίντεο 1 )
17:45
Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011-
Πρόγραμμα «Πόλις Αμφιτρύων»
Δημήτρης Σαλαμπάσης, Περιφερειακός Συντονιστής
Προγράμματος «Πόλις – Αμφιτρύων»
18:20 (Βίντεο 2)
18:25 Διάλειμμα καφέ
18:40 Ο Εθελοντισμός στους Παγκόσμιους Αγώνες Special
Olympics
Διαμαντούλα Βλαντώνη, Τομεάρχης Ανάπτυξης Προ-
γράμματος Εθελοντισμού ΑΘΗΝΑ 2011
19:10 (Βίντεο 3)
19:15
Εθελοντισμός στην ΤΟΕ Χανίων ΑΘΗΝΑ 2011
Αμαλία Μπασιά, Διοικήτρια του Θεραπευτηρίου Χρο-
νίων Παθήσεων Χανίων, Πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ
Χανίων, Υπεύθυνος Εθελοντισμού ΤΟΕ Χανίων
19:25 Κλείσιμο
Συντονιστής Εκδήλωσης: Κατερίνα Ζομπανάκη, μέλος
ΤΟΕ Χανίων.