Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ


ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


Ενημέρωση για σύμπραξη φορέων Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρή-
της διοργανώνει, Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 10 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, στην Πολυτεχνειούπολη, εκδήλωση ενημέρωσης για την προκήρυξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπρά-
ξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς.
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας, δρ
Δ. Πουτούκης.