Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ


Η Ενωση Γονέων Χανίων οργανώνει εκδήλωση και καλεί “όλους τους Χανιώτες, γο
νείς - μαθητές - εκπαιδευτικούς και καθένανπου ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον
του θεμελιώδους κοινωνικού αγαθού της παιδείας που απειλείται”.
Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 6 μ.μ. στο Εμπορικό Επιμελητήριο:
Χανιών. Θέμα: Κρίνοντας το περιεχόμενο του«Νέου Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου».
Ομιλητές θα είναι: Ο κ. Χαραμής Παύλος(πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών και Τεκμη-
ρίωσης της ΟΛΜΕ)Ο κ. Κανταράκης Γιάννης (προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων)Η κα Πιμπλή Ρουμπίνη - Μαρία (κοινωνιολόγος από το Κέντρο Συμβουλευτικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) που ανήκει στη
Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Νομού Χανίων.