Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση για τη διαπολιτισμική Αγωγή.


Στο πλαίσιο της εκστρατείας  Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στον χώρο
του κινηματογράφου στον Δημοτικό Κήπο, την οποία διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Παι-
δείας του Δήμου Χανίων. Ο πως ανέφερε ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης -χθες κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου- η πιθανή βράβευση των Χανίων θα συμβάλλει στην περαιτέρω προβολή της πόλης
στην Ευρώπη, τόσο μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και μέσω της γνωριμίας και συνεργασίας μας με παράγοντες της.
"Αποτελεί λοιπόν τιμή για την πόλη μας η πρόταση  που μας απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετά-
σχουν τα Χανιά στην εκστρατεία PICCOLINGO, εκπροσωπώντας ουσιαστικά την Ελλάδα και για τον λόγο αυ-
τό δε διστάσαμε ούτε στιγμή να τη δεχτούμε. Κύριο εργαλείο μιας τέτοιας παραγωγικής μείξης είναι η γλώσσα,
ως βασικός φορέας ιδεών και νοοτροπιών και κατά συνέπεια, η εκμάθηση ξένων γλωσσών από την παιδική η-
λικία φέρνει κοντά τους λαούς και προσφέρει σημαντικά εφόδια και γνώσεις στους νέους" τόνισε ο κ. Σκουλάκης.
Από την πλευρά της η αρμόδια αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Χατζηδάκη επεσήμανε πως βασική επιδίωξη της εκ-
στρατείας PICCOLINGO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί η προώθηση της διαπολιτισμικής αγωγής και η
εκμάθησης ξένων γλωσσών από την πρώιμη παιδική ηλικία.
Στόχος της εκστρατείας  σύμφωνα με την ίδια- είναι να γνωστοποιήσει τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν
για τα παιδιά μέσα από αυτήν τη διαδικασία, καθώς μαθαίνουν: α) να επικοινωνούν πιο εύκολα, β) να απομνημο-
νεύουν παίζοντας, προετοιμάζοντάς τα για το σχολείο, γ) να είναι ανεκτικά, δ) να αισθάνονται άνετα σε οποιαδή-
ποτε χώρα, ε) να δείχνουν ενδιαφέρον για τους ξένους πολιτισμούς και να μην τους θεωρούν απειλή και στ) να εκτιμούν τον δικό τους πολιτισμό και τη διαφορετικότητά τους.
"Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προσπάθεια με διττό περιεχόμενο: εκπαιδευτικό παιδαγωγικό και κοινωνικό,
την οποία θεωρούμε σκόπιμο να προωθήσουμε" τόνισε η κα Χατζηδάκη.
Και πρόσθεσε ότι: "Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό  προβάλλουμε και την πόλη μας, αφού η εκστρατεία
PICCOLINGO συνιστά ταυτόχρονα κι έναν άτυπο διαγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών
πόλεων διαφόρων κρατών, με επαθλο όχι τόσο τη βράβευση καθαυτή, για τη διοργάνωση
της καλύτερης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, όσο την ίδια τη συμμετοχή και τις δυνατότη-
τες που μας δίνει να έρθουμε σε επαφή με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων".
Η κα Χατζηδάκη απηύθυνε κάλεσμα σε γονείς και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην αυριανή εκδήλω-
ση στον Δημοτικό Κήπο, στην οποία θα παραβρίσκονται επίσης: μέλη ξένων κοινοτήτων που ζουν στα Χανιά
όπως ο Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, επαγγελματικοί Σύλλογοι, όπως ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών
Σταθμών Χανίων, ο Σύλλογος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Χανίων κ.ά..
Τέλος, η αρμόδια αντιδήμαρχος ευχαρίστησε για την πολύτιμη βοήθεια τους: την Κοινωφελή Επιχείρηση Πο-
λιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, τον Δημοτικό Οργανισμό
Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων καθώς και τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής κα
Κασσωτάκη.