Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

έκθεση “Πανόραμα ελληνικής α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς 2011”


Η έκθεση αποτελεί συνέχεια μίας ιδέας που γεννήθηκε το 2009 από το διεθνές αρχιτεκτονικό περιοδικό “Δο-
μές”, λόγω της ανάγκης προβολής, ενθάρρυνσης και καταγραφής του έργου Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό καθώς και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εν γένει στην Ελλάδα, υπό τη μορφή διαγωνισμού.
Φέτος είναι η δεύτερη κατά σειρά χρονιά που προκηρύσσονται και απονέμονται τα “Βραβεία Δομές 2011”, ένας
αναδυόμενος θεσμός στο πεδίο της αρχιτεκτονικής που αποτελεί μέρος του γενικότερου προγράμματος “Δομές
2011” που περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τα τέσσερα “Βραβεία Δομές 2011” που αφορούν το καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2008 - 2010, το καλύτερο πρώτο κτήριο νέου αρχιτέκτονα, το καλύτερο έργο νέας αρχιτεκτονικής σε υ-
πάρχον κτήριο / πλαίσιο και την καλύτερη μη υλοποιημένη μελέτη της ίδιας περιόδου αντίστοιχα.
Την κριτική επιτροπή για τα “Βραβεία Δομές 2011” απετέλεσαν:
α. Ο κ. Steven Holl, ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες διεθνώς, καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο
Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. β. Ο κ. Finn Geipel, καθηγητής Αρχιτεκτονικής και δι-
ευθυντής του Laboratory for Integrative Architecture του Πολυτεχνείου του Βερολίνου.
γ. Ο κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, καθηγητής Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο. Τα Βραβεία απένειμαν οι καθηγητές Αρχιτεκτονικής κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Δημήτρης Φατούρος και Πάνος Τζώνος.
2. Την έκθεση “Πανόραμα ελληνικής αρχιτεκτονικής 2011” που περιλαμβάνει όλα τα έργα και τις μελέτες που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό (143 έργα και μελέτες), η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στη Λάρισα και τώρα στα Χανιά. Ακολουθούν το Ηράκλειο, η Πάτρα, η Ξάνθη και η Κύπρος.
3. Την έκδοση της “Επετηρίδας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2011”, που περιλαμβάνει αξιόλογα πραγματο-
ποιημένα έργα και ανεκτέλεστες μελέτες των ετών 2008 -10, οι οποίες έχουν ανατεθεί από πραγματικούς πελάτες, και θα καταστήσει εύκολα προσβάσιμη από τους ενδιαφερόμενους μια σύνοψη της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Ο πρώτος τόμος της “Επετηρίδας” κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2011, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2011.
ΣΤΟ ΚΑΜ