Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Συνέδριο για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στα Χανιά


 

Το πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων θα διεξαχθεί στα Χανιά στις 1 - 3 Οκτωβρίου,ανακοίνωσε χθες το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.Το διοργανώνουν το Πολυτεχνείο Κρήτης,το Πολυτεχνείο Αμβούργου, το Πανεπιστήμιο Πάντοβας της Ιταλίας και η Διεθνής Ομάδα Εργασίας Αποβλήτων.Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι "το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται σε μια περίοδο, όπου το θέμα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, δεδομένης της νέας παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για ανυπαρξία μέτρων διαχείρισής τους. Απώτερος σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης παγκοσμίως, αλλά και η απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων από ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, οι οποίες πρωτοστατούν στον συγκεκριμένο τομέα.Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί σε ήδη εφαρμοζόμενες καινοτόμες ιδέες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (περιλαμβανομένων οργανικών ουσιών, μη αλογονωμένων και αλογονωμένων διαλυτών, υδρογονανθράκων,φυτοφαρμάκων, εκρηκτικών, πολυχλωριωμένων διφαινύλιων, διοξινών και φουρανίων, βαρέων μετάλλων, αμιαντούχων υλικών, ραδιενεργών αποβλήτων, μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων, κα.). Στόχος είναι η παρουσίαση νέων τεχνολογιών, η περιγραφή των πλέον πρόσφατων επιστημονικών επιτευγμάτων, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο επίσημο site του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.hwm1.tuc.gr, όπου είναι αναρτημένο και το τελικό πρόγραμμα. Οι ήδη δηλωθείσες συμμετοχές ξεπερνούν τον αριθμό των 400 από 60 διαφορετικές χώρες του κόσμου.Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική. Παρόλα αυτά, ένα εκ των προγραμματισμένων sessions θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά και θα αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης και επεξεργασίας των επικινδύνων αποβλήτων στον Ελλαδικό χώρο.Ο χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι ο συνεδριακός χώρος του Minoa Palace στον Πλατανιά Χανίων.

 

Το πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων θα διεξαχθεί στα Χανιά στις 1 - 3 Οκτωβρίου του 2008 στο ξενοδοχείο Minoa Palace με επίσημη γλώσσα την αγγλική.