Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Έκθεση με Εκδόσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας


Στο πλαίσιο του προγράμματος "Προβολή– Δημοσιότητα του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Χανίων–Δίκτυα Πόλεων", εγκαινιάσθηκε η Πύλη Sabbionara και η έκθεση με "Εκδόσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας", που διοργανώθηκε από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με τη ΔΗΠΕΧ.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά μέχρι το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008, με ώρες επισκέψεως 11.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00 - Κυριακή Κλειστά.

Η Δράσης Προβολής - Δημοσιότητας του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Χανίων - Δϊκτυα Πόλεων, συγχρηματοδοτούντε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.