Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Λειτουργία περιπτέρων για την ενίσχυση Κοινωνικών Φορέων και ενημέρωσης του κοινού για τις δράσεις τους.


Στη Πλατεία 1866 το Σάββατο 14 έως Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013 θα λειτουργήσουν περίπτερα για την ενίσχυση Κοινωνικών Φορέων και ενημέρωσης του κοινού για τις δράσεις τους