Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Συζήτηση για θέµατα ∆ικτύου Αγροτουρισµού


 

Εκδήλωση µε θέµα «Η συνεργασία στα ∆ίκτυα βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Αγροτουρισµού» οργανώνει το ∆ίκτυο Αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης, την Πέµπτη 20 Νοεµβρίου, στις 6 το απόγευµα, στην αίθουσα της ΕΑΣ Αποκορώνου στον Βάµο. Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί ο οδηγός, ο χάρτης και το φυλλάδιο του αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης καθώς και το site του ∆ικτύου. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης έχει ως εξής:6 - 6.30 µ.µ.: Χαιρετισµοί.6.30 - 6.45 µ.µ.: "Ενηµέρωση για το ∆ίκτυο Αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης", από τον Λιοδάκη Αντώνη, πρόεδρο του ∆ικτύου Αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης.6.45 - 7 µ.µ.: "Η συνεργασία του ∆ικτύου στην Κρήτη",από τον Παπαδάκη Γιάννη, πρόεδρο Παγκρήτιου Συνδέσµου Εναλλακτικού Τουρισµού.7 - 7.15 µ.µ.: "Ο πολιτισµός και το περιβάλλον στην ανάπτυξη του Αγροτουρισµού", από τη Μηλιαράκη Κορίνα,πρόεδρο της Ένωσης Αγροτουρισµού Κρήτης.7.15 - 7.30 µ.µ.: "Το θεσµικό πλαίσιο για τον Αγροτουρισµό", από τον Φραντζεσκάκη Νίκο, πρόεδρο Συνδέσµου Ενώσεων Αγροτουρισµού Ελλάδας.7.30 - 7.45 µ.µ.: "Η συµβολή των ∆ήµων στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού" από τον Ρούσσο Κυπριωτάκη, δήµαρχο ∆ήµου Νίκου Καζαντζάκη και πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.7.45 - 8 µ.µ.: "Τα Ευρωπαϊκά προγράµµα για την ανάπτυξη του ∆ικτύου Αγροτουρισµού", από τον Μηλιδάκη Στράτο, υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΟΑ∆ΥΚ. 8 - 8.15 µ.µ.: "Παρουσίαση οδηγού" από τον Αρετάκη Χρήστο, συγγραφέα ταξιδιωτικών οδηγών.8.15 - 8.30 µ.µ.: Παρουσίαση ιστοσελίδας του ∆ικτύου από τον Καραγκουνάκη Άγγελο, "Next Step".8.30 µ.µ.: Συζήτηση - παρεµβάσεις από τα µέλη και τους φίλους του Δικτύου Αγροτουρισμού.