Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων στα Χανιά


 

Tο 7ο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελ-

λάδος (H.F.A.A.) διοργανώνει το Financial Engineering Laboratory (http://www.dpem.tuc.gr/fel/)

του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο από τις 12 έως τις 13 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Akali». Όπως και στο παρελθόν, σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση ερευνητικών εργασιών από τον χώρο της Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Οικονομικής επιστήμης, των μελών του H.F.A.A., αλλά και όποιων άλλων το επιθυμούν, ιδιαίτερα των νέων ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα, οι

υποψήφιοι διδάκτορες που επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους, οι οποίες θα παρουσιασθούν σε ειδική για υποψήφιους διδάκτορες Συνεδρία. Για μελλοντικές ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και τη διαδικασία αποστολής ερευνητικών εργασιών, μπορείτε να απευθυνθείτε στη δικτυακή διεύθυνση: http://www.hfaa.gr. Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης.