Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

«Ανάπλαση της Νότιας Περιοχής Κουμ-Καπί της Πόλεως Χανίων» «Χαρτογράφηση της Παλιάς Πόλης των Χανίων»


 

 

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει εκδήλωση με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση της Νότιας Περιοχής Κουμ-Καπί της Πόλεως Χανίων»
που είναι ενταγμένο στο μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής» του Γ'' ΚΠΣ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.
την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008, ώρα 17.00 στην οδό Κοραή
και ώρα 17.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης θα γίνει και η παρουσίαση της νέας έκδοσης του Δήμου Χανίων και της ΔΗΠΕΧ
«Χαρτογράφηση της Παλιάς Πόλης των Χανίων»

που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
«Προβολή - Δημοσιότητα του προγράμματος Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Χανίων - Δίκτυα Πόλεων»
που είναι ενταγμένο στις «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» του ΠΕΠ Κρήτης
και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α.
Και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.