Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Πανελλήνιος διαγωνισμός στην ποίηση


Πανελλήνιο διαγωνισμό στην ποίηση προκηρύσει η Παγκρήτια Ενωση Λογοτεχνών. Όροι συμμετοχής:Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να στείλει το έργο σε τρία αντίγραφα (ένα ποίημα εις τριπλούν, ελεύθερο θέμα).Το ποίημα δεν πρέπει να υπερβαίνει μια σελίδα Α4 με την ένδειξη του ψευδωνύμου του στο κάτω μέρος της σελίδας.Δεν πρέπει να αναγράφεται αποστολέας στον φάκελο αποστολής. Εσωκλείουμε ένα μικρότερο φάκελο με τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου ήτοι: ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο και 20 ευρώ για την αντιμετώπιση των βραβείων. Λήξη προθεσμίας υποβολής διαγωνισμάτων ορίζεται η 30η Αυγούστου 2009,με σφραγίδα του Ταχυδρομείου.Θα απονεμηθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι. 1ο βραβείο με το ποσόν των 300 ευρώ. 2ο βραβείο με το ποσόν των 200 ευρώ και 3ο βραβείο με το ποσόν των 100 ευρώ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στέλνει το έργο του στη διεύθυνση: Παγκρήτια Ενωση Λογοτεχνών, Μονής Οδηγήτριας 16 Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Κρήτης, με την ένδειξη στον φάκελο(για τον λογοτεχνικό διαγωνισμό).Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω του Τύπου.Για περισσότερες πληροφορίες 2810341843 και 6937229808.