Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση για Διά Βίου Εκπαίδευση


 

Εκδήλωση για τη Διά Βίου Εκπαίδευση οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή των Δομών και των Αυτόνομων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Νομού Χανίων, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 7.30 μ.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.). Κατά την εκδήλωση θα απονεμηθούν Πιστοποιητικά σε πολίτες του Νομού που αποφοίτησαν από τα εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα: ΣΔΕ, ΚΕΕ, Σχολή Γονέων, Κέντρο Διά Βίου Μάθησής από απόσταση, ΝΕΛΕ, Εκπαίδευση ενηλίκων απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ‘Ηρών ΙΙ’. Τα  προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ).