Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Σεμινάριο για αξιοποίηση ελαίων


Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης – στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Βιώσιμη κινητικότητα σε τουριστικές περιοχές”- διοργανώνει Διεθνές σεμινάριο με θέμα τη συλλογή, ανακύκλωση και αξιοποίηση των μαγειρικών λαδιών και ελαίων στο ξενοδοχείο “Άτριον” τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θα παρουσιαστούν ανάλογες πρακτικές από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αγγλία, θα αναλυθούν οι παράγοντες επιτυχίας, τα προβλήματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους και θα γίνουν σχετικές προτάσεις. Στο σεμινάριο έχουν προσκληθεί σχετικοί φορείς και επιχειρήσεις της Κρήτης σε συνέχεια των προηγουμένων συναντήσεων εργασίας που έχουν διοργανωθεί για το ίδιο θέμα από το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης.