Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Συνάντηση ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση


Η «3η Συνάντηση εμπειρογνωμόνων του Σχεδίου Anti-Trafficking “ΙΛΑΕΙΡΑ” για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση», θα γίνει στα Χανιά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Τη συνάντηση οργανώ-νουν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι: “Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας. Η πρωτοβουλία (IΛΑΕΙΡΑ), αναφέρεται κατά βάση στις πτυχές της διασυνοριακής επιχειρησιακής συνεργασίας των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου για την καταπολέμηση προληπτικά και κατασταλτικά των εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών και αποτελεί μια προσπάθεια που επιχειρεί να βελτιώσει τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία σε διμερές και πολυμερές επίπεδο αξιοποιώντας το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της Συνάντησης είναι η ανάλυση χαρακτηριστικών πραγματικών υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων στις οποίες εμπλέκονται εγκληματικές οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη επισήμανση στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διασυνοριακή συνεργασία και στη διαχείριση αυτών. Θα αναπτυχθούν οι νέες τάσεις στην στρατολόγηση, μεταφορά και εκμετάλλευση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων καθώς και οι νέες νομοθεσίες, τα τεχνολογικά μέσα και γενικότερα ότι αφορά στη διαχείριση υποθέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία την οποία παρέχει το Σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ, σημείωσαν επιτυχίες όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, τα οποία τηρούνται στο Αρχηγείο. Τα δύο τελευταία έτη, κατά τα οποία εφαρμόζεται το Σχέδιο Anti-Trafficking ΙΛΑΕΙΡΑ, επιλήφθησαν σε -81- υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, εκ των οποίων οι -31- διαπράχθηκαν από εγκληματικές οργανώσεις. Από τις έρευνες και προανακρίσεις των υποθέσεων αυτών κατηγορήθηκαν -279- δράστες, υπήρξαν -175- θύματα από τα οποία -71- ζήτησαν την παροχή αρωγής και προστασίας από την Ελληνική Πολιτεία. Σε αυτές τις υποθέσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διασυνοριακό, χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Σχεδίου ΙΛΑΕΙΡΑ ειδικές ανακριτικές πράξεις όπως ανακριτική διείσδυση, άρση απορρήτου, καταγραφή δραστηριοτήτων με τεχνικά μέσα. Αξιοποιήθηκαν τα κανάλια επικοινωνίας των διεθνών οργανισμών INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, SECI, των Αξιωματικών Συνδέσμων της χώρας μας στο εξωτερικό και των Αξιωματικών Συνδέσμων των ξένων χωρών στη χώρα μας και πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους ξένους επιχειρησιακούς Αξιωματικούς για τον συντονισμό των δράσεων, τόσο στη χώρα μας όσο και στις εμπλεκόμενες χώρες”.