Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Σεμινάριο και ορκωμοσία Σαμαρειτών Ερ. Σταυρού


 

Το 19ο επιμορφωτικό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο εθε­λοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγμα­τοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 5.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Το θέμα του συνεδρίου είναι "Ενημερωμένοι εθελοντές και ενημερωμέ­νοι πολίτες".

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

5.30 μ.μ. "Αναγκαιότητα της εκπαίδευσης πολιτών στις πρώτες βοήθειες", Αναστάσιος Γερασιμάτος, εκπαιδευτής εκπαιδευτών Σαμαρειτών και Διασωστών Ελλάδος.

6  μ.μ. "Πολιτική προστασία και εκπαιδευμένοι πολίτες",
Ιωάννης Βερυκοκίδης, υπεύθυνος Πολιτικής προστασίας
Νομού Χανίων.

6.30 μ.μ. "Απινιδωτής και η χρήση του", Βούλα Έρη, υ­παρχηγός Σαμαρειτών Χανίων και Χριστόπουλος Κων/νος, Σαμαρείτης για την επίδειξη του απινιδωτή.

7  μ.μ. "Διάσωση στο βουνό και τη θάλασσα", Ιωάννης
Χαριτάκης, αρχηγός Σαμαρειτών Χανίων.

7.30 μ.μ. "Αιμοδοσία", Ιωάννης Σκαράκης, ιατρός, πρό­εδρος του Τμήματος Χανίων και Περιφερειάρχης Κρήτης.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 5.30 μ.μ., θα γίνει ορκω­μοσία Εθελοντών Σαμαρειτών και Εφήβων Σαμαρειτών του Τμήματος Χανίων. Η τελετή θα αρχίσει με χαιρετισμούς α­πό τον κ. Ιωάννη Σκαράκη, πρόεδρο του Τμ. Χανίων και Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη, αντινομάρχη Χανίων, τον κ. Αναστάσιο Γερασιμάτο, εκπαι­δευτή εκπαιδευτών Ελλάδος και τον κ. Ανδρέα Μαρτίνη, πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωπο του.