Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Ημερίδα

2η Ημερίδα : Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανιών


Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού κόμβου, ο οποίος αναδεικνύει και αξιοποιεί την πολιτισμική μας κληρονομιά, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και πηγή ολοκληρωμένης πολιτιστικής πληροφόρησης και προβολής, εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο επιστημονικής αρτιότητας, ποιότητας και πολύγλωσσης παρουσίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανιών.

Αντικείμενο του έργου είναι

  • η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης για την ανάδειξη και προβολή των συλλογών του Μουσείου των Χανιών
  • η κάλυψη υπαρκτών αναγκών ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, και η αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος των Χανιών
  • η προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανιών μέσω διαδικτύου
  • η αξιοποίηση του πολιτισμικού ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Στόχος μας είναι η ευρεία ανάδειξη των Συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανιών στους διαδικτυακούς επισκέπτες, στους οποίους θα προσφέρεται μία μοναδική εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά των Χανιών, παρέχοντας ανταγωνιστική σε εύρος πληροφορία και ενημέρωση.

www.chaniamuseum.culture.gr