Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Επιστημοτικό Συνέδριο για τον Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο


Τριήµερο  επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα “∆ασκαλογιάννης:  Η Κρήτη τιµά τον ήρωά της - Η επανάσταση του 1770, µύθοι και  Πραγµατικότητες”,  µια σηµαντική δράση στον χώρο του πολιτισµού και της τοπικής ιστορίας, διοργανώνουν από την Πέµπτη 17 µέχρι το Σάββατο  19  Ιουνίου,  η  Νοµαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και ο ∆ήµος Σφακίων,  σε  συνεργασία  µε  το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης. 

Στις  17  και  18  Ιουνίου το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο και το Σάββατο 19 Ιουνίου θα ολοκληρώσει τις εργασίες του στην  Ανώπολη  Σφακίων.

Στην  καταληκτήρια  συνεδρίαση  θα  συνοψιστούν  τα συµπεράσµατα  και  θα  ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά µε τον προβληµατισµό  που  θα  έχει αναπτυχθεί. Παράλληλα, θα αναζητηθούν τρόποι δράσης για  την  προώθηση  της  επιστηµονικής έρευνας µε τη συνεργασία  αυτοδιοικητικών φορέων  και  εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.

Πρόκειται  για  ένα  συνέδριο  που  αποτελεί  ουσιαστική  συνεισφορά  στην κρητική ιστορία και µια προσπάθεια ανάδειξης του “πρώτου σκιρτήµατος ελευθερίας” στην  τουρκοκρατούµενη Κρήτη, που έµεινε γνωστό ως Επανάσταση  του  ∆ασκαλογιάννη, όπως επεσήµαναν οι διοργανωτές σε σχετική συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε  στο Νοµαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου. Στη συνέντευξη Τύπου συµµετείχαν η νοµάρχης Ηρακλείου, Βαγγελιώ Σχοιναράκη - Ηλιάκη, ο δήµαρχος Σφακίων, Σήφης Λύκος, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τµήµατος Φιλοσοφικών  και  Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Γιώργος Νικολακάκης και ο πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης,  Βαγγέλης  Καπετανάκης.

Πριν από έναν χρόνο και µε την ευκαιρία της καθιερωµένης εκδήλωσης που γίνεται στις  17  Ιουνίου  προς  τιµήν του σπουδαίου αυτού ήρωα, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ανέλαβε την πρωτοβουλία να φωτιστεί και να προβληθεί τόσο η κορυφαία µορφή των κρητικών απελευθερωτικών αγώνων όσο και η ίδια η επανάσταση του 1770.

Ο ∆ασκαλογιάννης είχε γεννηθεί  στην  Ανώπολη  των Σφακίων  και  είχε  γνωρίσει µαρτυρικό  θάνατο  στο  Μεγάλο Κάστρο µετά την αποτυχία  της  πρώτης οργανωµένης  αντίδρασης των Κρητικών απέναντι στην Οθωµανική  Αυτοκρατορία, έναν αιώνα µετά την ολοκληρωτική κατάληψη του νησιού τους. Η νοµάρχης Ηρακλείου, που ήταν κεντρική οµιλήτρια στην εκδήλωση των Σφακίων το 2009, ζήτησε τη συνεργασία του ∆ήµου Σφακίων και γενικότερα  των  Σφακιανών, προκειµένου να τεθεί σε νέα βάση το ίδιο το ιστορικό γεγονός, να φωτιστούν οι άγνωστες  πλευρές  του  και  να αλλάξει  ο  τρόπος  µε  τον οποίο  αντιµετωπίζονται  οι σηµαντικές επέτειοι της ιστορίας µας. Παράλληλα, να τονωθούν  ακόµη  περισσότερο οι δεσµοί ανάµεσα σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης και να υλοποιηθεί µια συµβολική  ένωση  των  δύο  τόπων, των  Σφακίων  και  του Ηρακλείου,  δηλαδή  του  τόπου στον  οποίο  γεννήθηκε  και έδρασε  και  του  τόπου  στον οποίο γνώρισε µαρτυρικό θάνατο ο ήρωας ∆ασκαλογιάννης.  Η  επανάσταση  του ∆ασκαλογιάννη συµπίπτει µε την πιο σκοτεινή περίοδο της πρόσφατης  ιστορίας  του τόπου, µε µια περίοδο για την οποία δεν υπάρχουν ούτε αρκετές πηγές ούτε έχουν γίνει γνωστές  µέχρι  σήµερα  επιστηµονικές  προσεγγίσεις, ανάλογες  µε  τη  σπουδαιότητα του γεγονότος. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, λοιπόν, τριάντα επιστήµονες θα φωτίσουν µιαν άγνωστη ιστορική περίοδο και θα αναλύσουν  την  ίδια  την επανάσταση, βασιζόµενοι στη µελέτη των πηγών, της προφορικής λογοτεχνίας και της τοπικής  παράδοσης.  Εξετάζοντας  την  επανάσταση  όχι ως µεµονωµένο γεγονός αλλά σε συνδυασµό µε άλλες περιοχές και µέσα στο πλαίσιο των διεθνών  συνθηκών,  οι  σύνεδροι  θα  ανακοινώσουν  τα αποτελέσµατα  των  ερευνών τους, πολλά από τα οποία θα παρουσιαστούν  για  πρώτη φορά και θα αναφερθούν στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον  των  Σφακίων  και γενικότερα  της  Κρήτης  του 18ου  αι.  Παράλληλα,  θα ακουστούν για πρώτη φορά ηχητικά ντοκουµέντα από καταγραφές παλαιότερων ερευνητών  και  θα  προβληθεί σχετικό ντοκυµαντέρ που γυρίστηκε πριν από  25  χρόνια από τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γ. Νικολακάκη.