Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Συνέδριο για τα βιομηχανικά απόβλητα στη Σμύρνη


Στο 2ο “Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση των αγροβιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου”, που θα πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη της Τουρκίας θα συμμετέχει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, δρ Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης.

Το συνέδριο, οι εργασίες του οποίου θα πραγματοποιηθούν από 16 ως 19 Ιουνίου, οργανώνεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Βιομηχανικής και το Ege University της Τουρκίας και ο κ. Χαρτζουλάκης θα αναπτύξει το θέμα “Βιοτεχνολογική επεξεργασία του νερού των πλυντηρίων ελαιουργείων για επαναχρησιμοποίηση”.

Παράλληλα ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, θα έχει επαφές με το Πανεπιστήμιο Ege της Σμύρνης και το Ινστιτούτο Ελιάς στη Bornova για ανάπτυξη συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης νερού, αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος.