Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Συνέδριο για δημόσιους χώρους


Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) διοργανώνει το 22ο Συνέδριο του με θέμα: «Οι Δημόσιοι Ελεύθεροι Χώροι ως Κοινωνικό Αγαθό και η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στον δομημένο χώρο» στα Χανιά 3, 4, 5 Σεπτεμβρίου 2010 και οργανωτή την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, που είναι μέλος του Δικτύου.

Συνδιοργανώτρια είναι η Κεντρική ‘Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).