Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

“Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων”


Η ''Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων'' και η ''Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων από Πανεπιστήμια'' είναι τα θέματα των δύο διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν στις 6 και στις 13 Οκτωβρίου αντίστοιχα και ώρα 1 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη.
Τις διαλέξεις οργανώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης και θα μιλήσει ο διακεκριμένος επιστήμονας δρ. Robert Pozner, ειδικός στη Μεταφορά Τεχνολογίας από Πανεπιστήμια στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
Οπως ανακοίνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης, η 1η Διάλεξη με θέμα: ''Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας -Πώς και Γιατί'', θα εξηγήσει το υπόβαθρο για διάφορα εθνικά συστήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών (πατεντών). Θα παρουσιαστούν διάφορα είδη πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από ερευνητικές δραστηριότητες, με έμφαση σε αυτές που μπορούν να κατοχυρωθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις μίας εφεύρεσης για να είναι δυνατόν να κατοχυρωθεί με πατέντα καθώς και η διαδικασία έκδοσής της. Επίσης, θα αναλυθεί το είδος της προστασίας μιας εφεύρεσης που παρέχεται μετά την κατοχύρωσή της με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Η 2η Διάλεξη με θέμα:
''Εμπορική Αξιοποίηση Εφευρέσεων από Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.'', θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείται σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. αναπτύσσεται περαιτέρω και αξιοποιείται εμπορικά. Θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές επιλογές προς την εμπορική αξιοποίηση, και θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την επιλογή για κάθε εφεύρεση. Θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις των πολιτικών που υιοθετούνται τόσο από την  Κυβέρνηση των Η.Π.Α. όσο και από τα ίδια τα Πανεπιστήμια αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, στην προώθηση της αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπτύσσεται σε Πανεπιστήμια. Θα δοθούν παραδείγματα από επιτυχημένες εμπορικές αξιοποιήσεις για τεχνολογίες Πανεπιστημίων των Η.Π.Α., πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν από προπτυχιακούς φοιτητές.
Ο δρ. Robert Pozner θα επισκεφθεί τα Χανιά μετά από πρόταση του Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών & Υλικού του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο πλαίσιο του νέου προγράμματος πρόσκλησης διακεκριμένων επιστημόνων που υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο δρ. Robert Pozner έχει εργαστεί για 30 χρόνια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, με αντικείμενα τον στρατηγικό προγραμματισμό, τη διαχείριση προϊόντων, και τη μεταφορά τεχνολογίας. Εχει διαχειριστεί περισσότερες από 750 εφευρέσεις που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως βιοτεχνολογίας, αναλυτικών οργάνων, επιστήμης υπολογιστών, χημικής μηχανικής, ιατρικών και διαγνωστικών συσκευών για τέσσερα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και ήταν επικεφαλής των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας δύο Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. Εχει υποστηρίξει τα αρχικά στάδια νεο-συσταθέντων εταιρειών νανοτεχνολογίας, θεραπείας γονιδίων, προηγμένων και σύνθετων υλικών κ.ά. Ηταν μέλος του Editorial Review Board του περιοδικού Association of University Licensing Managers (AUTM) και είναι ο πρόεδρος του Research Triangle Park Chapter του LES στη Βόρειο Καρολίνα. Διδάσκει το μάθημα Διαχείρισης της Καινοτομίας στο Pratt School of Engineering του Duke University. Εχει διδακτορικό δίπλωμα μηχανικού σε επιστήμη υλικών από το Duke University και έχει MBA από το University of Pittsburgh.