Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Σχολή Γονέων


Η Σχολή Γονέων Ν. Χανίων, η οποία ιδρύθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του έτους από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ξεκινά νέα τμήματα τα οποία θα υλοποιηθούν έως τις 20 Νοεμβρίου. Οι θεματικές ενότητες ανά ομάδα επωφελουμένων είναι οι παρακάτω:

 

Για γονείς και μελλοντικούς γονείς:

  • Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή (διάρκειας 50 ωρών)
  • Διαφυλικές σχέσεις (25 ωρών)
  • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ωρών)

 

Για γονείς παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επαγγελματίες της Ειδικής Αγωγής:

  • Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες (50 ωρών)

 

Για ενηλίκους τρίτης ηλικίας και επαγγελματίες/φροντιστές που ασχολούνται με άτομα τρίτης ηλικίας:

  • Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία (25 ωρών)

 

Για εκπαιδευτικούς και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς:

  • Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ωρών)

 

Για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (τσιγγάνους, μετανάστες, φυλακισμένους):

  • Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (25 ωρών)

Το έργο των Σχολών Γονέων υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (για την Κρήτη, «Σχολές Γονέων ΑΠ7») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων της Σχολής Γονέων είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων σε τμήματα απαιτείται μόνο η συμπλήρωση αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό και, μετά από συνεπή παρακολούθηση, πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Τις ομάδες συντονίζουν ειδικοί επιστήμονες (ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων).

 

Καλούνται οι φορείς και οι πολίτες που επιθυμούν υποστήριξη και εκπαίδευση να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις στην Υπεύθυνη της Σχολής Γονέων Ν. Χανίων κ. Ελισσάβετ Εκκεκάκη, καθημερινές 15:00-21:00 στο τηλέφωνο 6972 849 666. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο e-mail lizekkek@otenet.gr