Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

“Νέα Μέσα και Διαδίκτυο"


Πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα “Νέα Μέσα και Διαδίκτυο: Παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου (κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα)”, πρόκειται να υλοποιήσουν το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα-
θώς και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 7 ημερών (35 ώρες), θα πραγματοποιηθεί από 15/7/2012 έως 21/7/2012 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (www.rpi.gr) στα Χανιά. Οι διδάσκοντες είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των προαναφερθέντων Εργαστηρίων. Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί 20 συνολικά εκπαιδευόμενοι κατά προτίμηση με τα παρακάτω προσόντα:
α) Πτυχιούχοι και φοιτητές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΕ, ΙΕΚ με σπουδές ή ενδιαφέροντα προσανατολισμένα στην Επικοινωνία, στα ΜΜΕ, στη Δημοσιογραφία που διαθέτουν βασiκές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
β) Επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης και της Επικοινωνίας και διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και καλύπτει
α) 7 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο, β) πλήρες πρωινό, γ)
διάλειμμα - καφέ, δ) μεσημεριανό καθώς και ε) ένα δείπνο. Στο
τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί Βεβαίωση παρακολού-
θησης.
Το πλήρες περιεχόμενο του προγράμματος και λεπτομέρειες μετακίνησης, κόστους, κ.λπ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (http://www.rpi.gr).
Για την υποβολή βιογραφικών τα οποία επέχουν θέση αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταληκτική ημερομηνία ορίζεται το Σάβbατο 30 Ιουνίου 2012: E-mail: contact@rpi.gr φαξ:
2825071371. Επιπλέον πληροφορίες θα δίνονται από τη Δευτέρα 18/6/12 στα τηλ.: 2825071313 - 4.