Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Συνάντηση των Προέδρων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ελλάδας για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση


Η κρίσιμη εποχή για τις σπουδές και τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα για τις σπουδές της αρχιτεκτονικής μετά τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας απαιτεί το συντονισμό των 6 τμημάτων αρχιτεκτονικής που λειτουργούν στη χώρα. Το ΚΑΜ προκειμένου να βοηθήσει σ’ αυτή την κατεύθυνση έχει προτείνει για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό προβλημάτων που απασχολούν σήμερα την αρχιτεκτονική εκπαίδευση προβλημάτων που έχουν σχέση με τους τρόπους επιλογής των φοιτητών, την οργάνωση και το περιεχόμενο σπουδών, τις επιλογές και την εξέλιξη των διδασκόντων, κυρίως το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των 6 τμημάτων και των 2 νέων που προγραμματίζονται.

Παρασκευή 27, Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009