Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Εσπερίδα για την επιχειρηματικότητα από το Πολυτεχνείο Κρήτης


Εσπερίδα για την επιχειρηματικότητα και τους τεχνοβλαστούς οργανώνουν καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
"Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Καθ. Η. Καραγιάννης, George Washington University, ΗΠΑ, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, θέλοντας να παρέχουν περισσότερα εφόδια και ένα βήμα συζήτησης για ενδυνάμωση του κλίματος επιχειρηματικότητας τόσο σε φοιτητές – αποφοίτους μηχανικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνογνωσίας, όσο και σε όλους τους μηχανικούς της περιοχής, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, διοργανώνουν εσπερίδα σήμερα Πέμπτη στις 5.30 το απόγευμα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης με θέμα: "Ανάπτυξη και Συν-εγκατάσταση Τεχνοβλαστών – Χαρακτηριστικά δυνητικών επιχειρηματιών; Παραδείγματα από ΗΠΑ, Πορτογαλία και Εσθονία -  Δυνατότητες για Ελλάδα και Κρήτη".
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ - ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Η Εσπερίδα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Τεχνοβλαστών - με εγχώριο εστιασμό αλλά και παγκόσμια εμβέλεια - στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα Χανιά, με στόχο την σημαντική αύξηση τους τα επόμενα χρόνια, καθώς θεωρούνται από τους σημαντικούς παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης μίας περιοχής, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Έρευνας όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Τεχνοβλαστοί, Συν-εγκατάση και Διπλωματία της Καινοτομίας
Καθ. Η. Καραγιάννης, George Washington University, ΗΠΑ
17:30 – 17:45
Τεχνοβλαστοί – έννοιες, ορισμοί – ποιο είναι το ζητούμενο ?
τα προγράμματα PREMIO & ENTER
Β. Κελεσίδης, Αν. Καθ. Πολ. Κρ.
17:45 – 18:00
Χαρακτηριστικά δυνητικών επιχειρηματιών
Β. Μουστάκης, Αν. Καθ. Πολ. Κρ.
18:00 – 18:15
Παραδείγματα από ΗΠΑ,  Πορτογαλία και Εσθονία
Ε. Καλονάκη, Διπλωματούχος ΜΠΔ & Μεταπτ. Φοιτήτρια ΜΠΔ
Ε. Γρηγορούδης, Επ. Καθ. Πολ. Κρ.
Hιlder Fernandes, Porto, Portugal,
Starting-up ViGIE Solutions, Lda –
Kristiina Vilsar and team,
Tallinn, Estonia,
Starting-up KVM Spinner,
both with support from PREMIO
18:15 – 18:45
Δυνατότητες για Ελλάδα,  Κρήτη, Χανιά
Δυνατότητες για Ελλάδα και την περιφέρεια της
Α. Σαϊτάκης, ITE/ΕΤΕΠ-Κ
Καθ. Η. Καραγιάννης, George Washington University, ΗΠΑ
18:45 – 19:15
Διάλειμμα – Καφές
19:15 – 19:30
Συζήτηση – Τοποθετήσεις
Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις για δημιουργία πλαισίου συζητήσεων για επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Κ. Ζοπουνίδης, Καθ. Πολ. Κρ.
Συμμετέχοντες
19:30 – 20:30".