Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Αναπτυξιακή διημερίδα


Αναπτυξιακή διημερίδα για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Στη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-ΣΑΒΒΑΤΟ: 5 μ.μ.: Προσέλευση, 5.30 μ.μ.: ΕΣΠΑ 2007- 2013Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου-Προτάσεις αλλαγών– ΠΔΕ (Σχέδιο Καλλικράτης). Ποιότητα Έργων - Δημόσια Διοίκηση. Φάκελος Έργου - Μεθοδολογία Σύνταξης και Υποβολής για Ένταξη Έργων.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Υπάρχουσα Κατάσταση – Προβλήματα -Προώθηση Μελετών - Αναβάθμιση - Συνδέσεις με Λιμάνια και - Χρηματοδότηση – Φορέας Υλοποίησης και Συντήρησης - Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις Θεσμικών - Υπηρεσιακών Φορέων και Εκπροσώπων Υπουργείων - Παρεμβάσεις - Συζήτηση.

-ΚΥΡΙΑΚΗ 9.30 π.μ.: Προσέλευση. 10 π.μ.: ΕΣΠΑ 2007-2013 – Τομεακά Προγράμματα Έργα Περιβάλλοντος - Βιολογικοί καθαρισμοί, Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού. Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Λοιπά Έργα Υποδομών Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Ν. Χανίων, ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013

Εισηγήσεις - Τοποθετήσεις – Παρεμβάσεις - Συζήτηση