• Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΕ !

  • 14 έργα αστικής ανάπτυξης εργα πνοης, εκσυγχρονισμου!

Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ

Στο Δήμο Χανίων υλοποιούνται 14 έργα πνοής. Έργα ανάπλασης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού. Για να απολαμβάνουμε την ομορφιά της παράδοσης , βιώνοντας το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)

Το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο Κεντρικό και Δυτικό Τμήμα της περιοχής της Παλιάς Πόλης των Χανίων. Οι πράξεις εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης, Θεματική Προτεραιότητα: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για Αστική και Αγροτική Αναγέννηση», Κατηγορία Πράξεων: «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας». Οι πράξεις που υλοποιούνται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης επιλέγθηκαν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, έπειτα από την υποβολή από το Δήμο Χανίων, καθώς και την έγκριση γενικού σχεδίου (master plan) με την υπ’ αρ. 3685/9-8-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης. Το γενικό σχέδιο προέβλεπε ένα σύνολο δράσεων ύψους 6.014.100,00 Ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια υλοποίησής του υπήρξαν επικαιροποιήσεις προκειμένου το αρχικό σχέδιο να εφαρμοστεί και να επιτύχει αποτελεσματικά τους του ειδικούς στόχους του. Η υποβολή προς χρηματοδότηση των επιμέρους ενταγμένων προς χρηματοδότηση πράξεων έγινε στα πλαίσια της πρόσκλησης 31 της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»της Περιφέρειας Κρήτης. Οι δράσεις που υλοποιούνται στα συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 7 και της προαναφερθείσας θεματικής προτεραιότητας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

14 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ:

ΕΡΓΟ 1

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση – αποκατάσταση οδών (MIS 352495)

ΕΡΓΟ 2

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο δυτικό τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση – αποκατάσταση οδών (MIS 357427)

ΕΡΓΟ3

Ανάπλαση νότιου τμήματος δυτικού Αναχώματος Ενετικών Οχυρώσεων και λειτουργία του ως χώρου οργανωμένου πρασίνου (MIS 429695).

ΕΡΓΟ 4

Πεζοδρόμηση και ανάπλαση οδών Ποτιέ – Εισοδίων – Αγίων Δέκα – Δωροθέου Επισκόπου – παρόδων αυτών και Καραόλη και Δημητρίου (MIS 376959)

ΕΡΓΟ 5

Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο για τη στέγαση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού (MIS 423761)

ΕΡΓΟ 6

Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης (MIS 372624)

ΕΡΓΟ 7

Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για μείωση εκπομπών αερίων ρύπων (MIS 374519)

ΕΡΓΟ 8

Κινητή Μονάδα Συμβουλευτικού Σταθμού στο Δήμο Χανίων (MIS 374820)

ΕΡΓΟ 9

Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπλήρωση και αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΕΡΓΟ 10

Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για τη στέγαση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων (MIS 380287)

ΕΡΓΟ 11

Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) (MIS 423568).

ΕΡΓΟ 12

Εργασίες εκσυγχρονισμού λειτουργίας κτιρίου Δημοτικής Πινακοθήκης (MIS 423569) .

ΕΡΓΟ 13

Δράση Διαλογής και Ανακύκλωσης Παραγόμενων Απορριμμάτων: Συλλογή Πόρτα - Πόρτα (MIS 302910).

ΕΡΓΟ 14

Δημοσιότητα – Δικτύωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (MIS 431005)
  • img6
  • img7
  • img8

img1