main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το νέο επιτελικό όργανο που συγκροτήθηκε με το Ν. 3852/2010 σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχος και αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Ο ρόλος της Εκτελεστική Επιτροπής είναι κυρίως ο συντονισμός της εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του προγράμματος της δημοτικής αρχής. Με την καθιέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής η «δημαρχιακή» λειτουργία συλλογικοποιείται και αναβαθμίζεται χωρίς όμως αποδυναμώνεται η «δημαρχοκεντρική» λογική του δημοτικού συστήματος διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μετέχουν ο Πρόεδρος τοπικής ή δημοτικής κοινότητας όταν συζητούνται θέματα που αναφέρονται ειδικά στη δημοτική ή τοπική κοινότητα και οι πρόεδροι των δημοτικών νομικών προσώπων υπηρεσιακοί παράγοντες όταν κρίνεται αναγκαίο. Η συμμετοχή αυτών των δημοτικών παραγόντων δεν μεταβάλει την σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής αφού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Συνεπώς η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει σε στενή σύνθεση μόνο με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους ή σε ευρεία ανά περίπτωση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από την στενή σύνθεση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

→    Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

→  Συντονίζει την κατάρτιση, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου. Αντίστοιχα καταρτίζει και εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη για την υλοποίησή του.

→    Συγκεντρώνει και αξιολογεί, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που η ίδια θέτει ως «κυβερνητικό όργανο του δήμου», τις προτάσεις των υπηρεσιών αλλά και των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και καταρτίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή.

→    Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλαδή για την ροή της  ψήφισης των πιστώσεων, την παρακολούθηση των εκτελουμένων έργων, εργασιών και προμηθειών κ.ο.κ. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του δημοτικού προγράμματος δράσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο μία σειρά από κρίσιμες οργανωτικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως είναι το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο Κανονισμός Μέτρησης και Αξιολόγησης της Απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το Σχέδιο Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Δημοτών, Κανονισμό Πληροφόρησης των Πολιτών και Κανονισμό Διαβούλευσης. Στο πλαίσιο του συντονιστικού επιτελικού έργου της, η Εκτελεστική Επιτροπή αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και των υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.