Είσοδος      |     

Διαδικασία Πιστοποίησης Χρήστη

Στόχος της διαδικασίας είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης Επίπεδου Α και Επίπεδου Β μέσω του συστήματος σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
Κάθε Πολίτης έχει πρόσβαση στα αναφερόμενα επίπεδα πιστοποίησης ταυτότητας.

Αυτά είναι :

Α Επίπεδο: πιστοποίηση ταυτότητας απλού χρήστη

Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Α, γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την απλή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων στο σύστημα.
Η είσοδός τους στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίζουν.
Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος.
Ο πολίτης υποχρεούται να παραλάβει προσωπικά τα αποτελέσματα των αιτημάτων του (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κ.α ) και με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

Για την Εγγραφή σας επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο : Εγγραφή Χρήστη


Β Επίπεδο: πιστοποίηση ταυτότητας εξουσιοδοτημένου χρήστη

Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Β, γίνεται με την προσωπική παρουσία του Πολίτη στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.
Η είσοδός του στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password).
Κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ταχυδρομικώς. Επίσης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. οικονομικές οφειλές, κλίσεις, εκκρεμότητες κτλ.
Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά που αναζητούνται από τον πιστοποιημένο χρήστη, αποστέλλονται αυτομάτως ταχυδρομικώς από την αρμόδια αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου (με επιβάρυνση του παραλήπτη) στην ορισμένη από τον χρήστη Διεύθυνση.

Κάθε χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να γίνει Επιπέδου Β εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας την σύντομη διαδικασία πιστοποίησης που γίνεται από την ορισμένη Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με απλή επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Για την Εγγραφή σας επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο : Εγγραφή Χρήστη

Εγγραφείτε λοιπόν με μια απλή επίσκεψη σας στο Δήμο, ως πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β και επωφεληθείτε από τα προνόμια που παρέχει η νέα υπηρεσία στους πολίτες όπως:

* Πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα

* Ταχυδρομική Αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων στην διεύθυνσή σας (με χρέωση παραλήπτη)