Είσοδος      |     
ΟΓΑ

Ανταποκριτές ΟΓΑ


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ

Οι Ανταποκριτές ΟΓΑ κάθε Δημοτικής Ενότητας εκτελούν όλες τις ενέργειες που αφορούν τους πολίτες - κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας με τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων όπως:

  • Ασφάλιση πολιτών στον Ο.Γ.Α., εγγραφή στην κύρια ασφάλιση καθώς και όλες τις μεταβολές αυτών όπως αλλαγή Δ/νσης, αλλαγή Κατηγορίας, διαγραφή Ασφαλιστικές Ενημερότητες κ.λ.π.
  • Συντάξεις: Αιτήσεις Συντάξεων Γήρατος-Αναπηρίας-Διαδοχική Γήρατος .
  • Συντάξεις σύμφωνα με Διμερείς Συμβάσεις και Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, Συντάξεις επιζώντων μελών και χηρείας καθώς και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
  • Περίθαλψη-Θεώρηση Βιβλιαρίων, κάρτα Ευρωπαϊκής Ασφάλισης -Επιδόματα-Επίδομα Στήριξης Τέκνων.

Περισσότερες Πληροφορίες www.oga.gr

Οι πολίτες εξυπηρετούνται υποχρεωτικά από τους ανταποκριτές του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους.

Στο Δήμο Χανίων υπάρχουν οι κάτωθι ανταποκριτές των πρώην καποδιστριακών Δήμων:

Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Δ.E Χανίων

Διεύθυνση: Κυδωνιάς 29 , ισόγειο
Τ.Κ :
73135 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 41699
FAX: 28210 93300
Ωράριο λειτουργίας : 7:30 – 15:30


Ανταποκριτής  Ο.Γ.Α.Δ.E Ακρωτηρίου

Διεύθυνση: Πυθάρι (παλιό Δημαρχείο) , ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 43700 
FAX: 28213 43702
Ωράριο λειτουργίας : 7:30 – 15:30
  

Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Δ.E Ελ.Βενιζέλου
Διεύθυνση: Μουρνιές (παλιό Δημαρχείο), ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 43803, 43804 
FAX: 28210 98388
Ωράριο λειτουργίας : 7:30 – 15:30

 
Ανταποκριτής   Ο.Γ.Α. Δ.E Θερίσου
Διεύθυνση: Βαμβακόπουλο (παλιό Δημαρχείο), ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 41400, 41411, 41420
FAX: 28213 41412
Ωράριο λειτουργίας : 7:30 – 15:30
 

Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Δ.E Κεραμιών
Διεύθυνση: Γερολάκος (παλιό Δημαρχείο), ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 43900, 43911 
FAX: 28213 43912
Ωράριο λειτουργίας : 7:30 – 15:30


 
Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Δ.E Ν.Κυδωνίας

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου Γαλατάς(παλιό Δημαρχείο)  , ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 41100, 41121, 41122         
FAX: 28213 41102
Ωράριο λειτουργίας : 7:30 – 15:30
   

Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Δ.E Σούδας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 87 (παλιό Δημαρχείο), ισόγειο
Τ.Κ :
73200 Σούδα Χανίων Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 41200, 41201, 41202        
FAX:     28213 41204     
Ωράριο λειτουργίας : 7:30 – 15:30