Είσοδος      |     
Οικονομική υπηρεσία - Ταμείο

Δημοτική Ενημερότητα

Η Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο ή αλλιώς Δημοτική Ενημερότητα απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας
  2. Για την Άδεια Λειτουργίας καταστήματος (Για μεταβίβαση άδειας απαιτείται και από τους δύο ενδιαφερόμενους)
  3. Για άδεια μουσικής
  4. Για άδεια κοινοχρήστων χώρων
  5. Για διακοπή στο Τ.Ε.Β.Ε. (Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
  6. Για συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Το έντυπο της δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Χανίων έχει εξής:

Δημοτική ενημερότητα γενική

Δημοτική ενημερότητα για οικοδομική άδεια