Είσοδος      |     
Οικονομική υπηρεσία - Ταμείο

Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά

 

Για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά απαιτούνται :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας που να είναι σε ισχύ ή άδειας μικροεπισκευών.

3. Τοπογραφική αποτύπωση που να απεικονίζεται η θέση του ακινήτου, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, ο πλάτος της οδού καθώς και οι διατάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

4. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Χανίων-Δημοτική Ενημερότητα.