Είσοδος      |     
Γραφείο Αλλοδαπών

Γραφείο Αλλοδαπών

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9754/01.07.13 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, από την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013 διακόπτεται και αναστέλλεται πλήρως στον Δήμο Χανίων η λειτουργία του λογισμικού της ΔΑΕΜ – Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο υποστηρίζει τα θέματα παραλαβής αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επίδοσης των σχετικά εκδιδόμενων βεβαιώσεων.

Ως εκ τούτου παύει οριστικά η λειτουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών του Δήμου Χανίων, ενώ οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα μπορούν από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 να απευθύνονται για θέματα μετανάστευσης στα Γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χανίων (οδός Ξανθουδίδου 28), τηλ. επικοινωνίας: 28210 46424.