Είσοδος      |     
Πρασίνο- Περιβάλλον

Πράσινο και Περιβάλλον

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου ανήκει στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας και είναι αρμόδιο  για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, δημοτικών κοιμητηρίων και σφαγείων, εφόσον υφίστανται τέτοια.

Αναλυτικά οι αρμόδιότητες του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄& Κ. Σφακιανάκη 1ος Όροφος

Τ.Κ : 73135 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο : 2821341770
FAX: 28213 41771
Ωράριο λειτουργίας : 7:00-19:00

Οι Πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από 7:00-19:00 για θέματα Καθαριότητας στο:

15240 με Δωρεάν τηλεφωνική χρέωση

Για θέματα ανακύκλωσης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνόυν με την ΔΕΔΙΣΑ (www.dedisa.gr) στα 28210-91888 και 28210-87775

Χρήσιμες οδηγίες για τον πολίτη :

«
Παρακαλούμε τους Δημότες να προσέχουν και να φροντίζουν το πράσινο της πόλης ξεκινώντας από το δέντρο που έχουν έξω από το σπίτι τους, να μην τα καταστρέφουν και να τα ποτίζουν.»

Στο τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων μπορούν να γίνουν αιτήσεις για διαμόρφωση χώρων πρασίνου, δενδροφυτεύσεις και λοιπά θέματα που αφορούν το δημοτικό - αστικό πράσινο.Την αίτηση υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στο αρμόδιο τμήμα Πρασίνου του Δήμου Χανίων, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

Αίτηση προς το τμήμα Πρασίνου