Είσοδος      |     
Μητρώο Αρρένων

Διόρθωση στοιχείων (κυρίου ονόματος, πατρώνυμου , μητρωνύμου, τόπου γεννήσεως, έτους γεννήσεως)

Για τη Διόρθωση στοιχείων απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως